نشست تخصصی بازاریابی گردشگری اسفند 1396

قوانین و مقررات هتلداری دی ماه 1396

فرانت آفیس دی ماه 1396

بلبوی

میزبانی و پذیرایی دی ماه 1396

آلبوم دوره صدور بلیط ( بند الف ) 1396

آلبوم برند برتر ملی در سال 1396

همایش آوا با حضور پروفسور جعفری

آلبوم دوره های هتلداری 1394

آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر 1395

آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر مهرماه 96

آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر مرداد96

آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر شهریور 96

آلبوم دوره مدیریت عمومی هتلداری 1396

آلبوم دوره تورلیدری بهمن 1394

آلبوم دوره کاست کنترل استاد ابراهیمی 1395

آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان مرداد96

آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان خرداد 96

آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان دی 95

آلبوم سمینار اندونزی در هتل داریوش

آلبوم دوره سوپروایزری با استاد کلهر

آلبوم بازدید از سایت لاک پشت ها 1395

آلبوم دوره خانه داری با استاد کلهر آذر 95

جشن فارق التحصیلان گردشگری تابستان 1395

آلبوم تور طلوع کیش 1395

آلبوم دوره مدیر فنی بند ب بهمن 1395

آلبوم دوره آموزشی بند الف 1395

آلبوم دوره آموزشی فینگر فود و سوشی

آلبوم آزمون جامع مرداد 1396

آلبوم آزمون جامع بهمن 1395

آلبوم تورلیدری مرداد 1395

آلبوم تور کیش گردی 1394

آلبوم تورلیدری مرداد 96

آلبوم مدیر فنی بند ب مرداد 96

آلبوم سمینار آشنایی با موسسه آوا کیش