حمید عامریان

حمید عامریان

نام و نام خانوادگی : حمید عامریان دکتری باستانشاسی

تحصیل در رشتۀ باستانشاسی در هر یک از مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

* برخورداری از مدرک مدرسی مدیریت تور (دانشگاه NHTV هلند)

* مدرس دانشگاهی (دانشگاه های هنر تهران، علامه طباطبایی، بوعلی همدان و… )

* مدرس راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

* اجرای عملی تورگردانی ویژۀ راهنمایان در کلاسهای آموزشی و محوطه های گردشگری داخلی

* اجرای حدوداً ۱۵ سال تورهای Out going ، هر بار به بیش از ۷ تا ۱۵ کشور اروپا ( در قالب سفرهای زمینی و تحقیقی)

* بیست و هفت سال سوابق فعالیتهای اداری، مالی و آموزشی – فرهنگی دولتی (آخرین مسئولیت ، مدیریت فرهنگی دانشگاه هنر تهران)

* برگزار کننده کارگاه های تئوری و عملی با موضوع گردشگری و عنوان “فنون تور گردانی و مدیریت سفر” در سطح دانشگاه های کشور و همینطور تکنیک های معرفی موزه و…

* فعالیتهای رسانه ای

* نویسندۀ مجموعه ۷ جلدی کتاب اصول گردشگری که جلد دوم این مجموعه تحت عنوان ”شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین ” منبع بحثهای ارائه شده در کلاس است.