خانم دکتر نازنین سادات فاتحی

خانم دکتر نازنین سادات فاتحی

تحصیلات

دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی ( کیش – دانشگاه آزاد واحد بین الملل)

سوابق کاری

معاون اجرایی گروه گردشگری تاپ تورز ( 1398- تا کنون)

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان (1396 – 1397)

مشاور بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گزاری ایرانگردی و جهانگردی ( 1396 – تاکنون )

معاون بازاریابی و تبلیغات گروه گردشگری تاپ تورز( 1394 – 1398 )

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرکز آموزشی آوا ( 1393 – تاکنون )

مدیر آموزش مرکز آموزشی آوا( 1392 – 1393 )

دوره های آموزشی و تکمیلی

مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی ( وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

راهنمای ایرانگردی و جهانگردی ( وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

مدیر فنی بند الف ( سازمان هواپیمایی کشوری)

مدیریت بازاریابی و فروش (دانشگاه تهرن )

مدیریت عمومی هتلداری ( وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

سوابق مدیریتی و اجرایی

مدیر پروژه رویدادهای گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

مشاور و عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری دبی

عضو ارشد هیئت نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری مادرید

مدیر پروژه راه اندازی و برگزاری گروه گردشگری تاپ تورز در نمایشگاه گردشگری کیش

مدیر پروژه جشنواره تابستانه گروه گردشگری تاپ تورز در جزیره کیش

عضو راهبردی و مشاور ستاد جشنواره تابستانه جزیره کیش

تألیفات

تألیف کتاب تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در جذب گردشگر

ترجمه کتاب گردشگری مسئولانه

ترجمه کتاب گردشگری پزشکی

چاپ مقالات متعدد در زمینه بازاریابی و گردشگری در مجلات معتبر ISI