خانم سوزان کلهري

خانم سوزان کلهري

کارشناس ارشد:مديريت بين المللي هتلداري از دانشگاه استراتکلايد اسکاتلند

سوزان کلهري

داراي کدمدرسي از دانشگاه جامع علمی کاربردی  بشماره : 000077
*سوابق تحصيلي:
کارشناس ارشد:مديريت بين المللي هتلداري از دانشگاه استراتکلايد اسکاتلند
کارشناسي مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 
 
سوابق آموزشي/تدريس:
الف)مراکز دانشگاهي:
1-مرکز آموزش علمي  کاربردي گردشگران بنياد: از سال   -تا کنون1379
2-مرکز آموزش علمي کاربردي واحد37:از سال 1384 تا 1388
3- مرکز آموزش علمي کاربردي واحد33:از سال 1382تا 1385
4- مرکز آموزش علمي کاربردي واحدکيش:از سال 1381تا 1382
5-مرکز آموزش علمي کاربردي واحدکلاردشت: سال 1383
6-مرکز آموزش علمي کاربردي ميراث ايرانيان :سال 1388
7-دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات:از سال 1382تا 1391
8-تدريس در پروژ ه همکاري با دانشگاه استراتگلايد 1383-1384
9- تدريس در پروژه همکاري با دانشگاه متروپليتن 1387-1388
10-تدريس در پروژه همکاري با دانشگاه علامه طباطبايي-1386-1388
ب)مراکز وموسسات آموزشهاي آزاد:
1- موسسه آواي جلب سياحان :از سال 1382تا تا کنون
2- موسسه پيشرو پژوهان :از سال 1381تا 1383
3-موسسه آموزش ماربين:1384
ج)شرکتهاي گروه هتلها:
1-شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي از سال 1381تا 1385
2-شرکت گروه هتلهاي پارس:ازسال1384تا1386 (آموزش در کليه هتلهاي زنجيره پارس)
3- موسسه آموزش هتلداري و جهانگردي ايفاچي کار:از سال 1379تا 1381
4-شرکت آموزش گردشگران بنيادتحت پوشش سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي:ازسال 1375تاکنون
5-سازمان فرهنگي سياحتي کوثر وابسته به  بنياد شهيد و ايثارگران ازسال1386 تا  تاکنون (آموزش در کليه هتلهاي زنجيره کوثر)
*سوابق خدمتي مرتبط با تخصص: 
1-سرپرستي خانه داري هتل اوين 1377-1378
2-جانشين مدير اقامتي هتل اوين1378-1379
3-کارشناس مسئول گروه هتلداري شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سياحتي بنياد 1375-1377
4-مدير گروه علمي هتلداري مرکز آموزش علمي کاربردي گردشگران بنياد 1380تاکنون
5-مشاور آموزشي  شرکت هتلهاي پارس از سال 1383تا 1384
6-عضو کميته علمي تخصصي هتلداري و جهانگردي دانشگاه علمي کاربردي ازسال 1383 تاکنون
7-دبير انجمن علمي دانشجويي مرکز آموزش گردشگران بنياد 1385
8-مدير گروه علمي هتلداري مرکز آموزش علمي کاربردي واحد33تهران1385
9-مدير گروه علمي هتلداري مرکزآموزش علمي-کاربردي واحد 37از سال 1384تا1387
10-عضو هيئت مشاوران هتل سيمرغ جهت اخذ گواهي ايزو9002
11-عضو گروه داوران علمي تخصصي انتخاب دانشجوي نمونه وکارآفرين نمونه  دانشگاه علمي کاربردي1385
12-عضو کميته تخصصي تدوين کتب درسي خدمات جهانگردي و هتلداري دانشگاه جامع علمي کاربردي1387تا1389
13-عضو کميته داوران کتاب دانشگاه جامع علمي -کاربردي 1387تا1389
14- مدرس و مشاور آموزشی افتخاری   گروه تاپ تورز در مرکز آموزش  آواکیش  از سال 1393تاکنون
15-مدرس و مشاور آموزشی موسسه و مرکز آموزش علمی کاربردی فرا گردش گستر (میزبان) از سال 1965تاکنون
 
*ارائه خدمات برتر مرتبط با صنعت:
1-عضو تيم بازسازي و راه اندازي هتل اوين 1376
2-برگزاري اجلاس سران کشورهاي اسلامي (هتل اوين )1977
3-برگزاري نخستين جشنواره بررگ دانشجويي شيريني و دسر (هتل اوين )خرداد 1383
4-برگزاري نخستين نمايشگاه دانشجويي کارآفريني در صنعت هتلداري و جهانگردي شهريور1385
5- بازنگری  دوره های آموزش مهارتی  با عضو یت درکميته تدوين برنامه درسي و استاندارد مهارت و آموزشي  دفتر پژوهش  و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور1385تا 1390
سوابق پژوهشي:
الف-مقالات و انتشارات:
1-مقاله” جهانگردي راهي مطمئن براي گفتگوي تمدنها”:ارائه شده در سمينار جهانگردي موسيقي و گفتگوي تمدنها :اصفهان هتل عباسي شهريور 1381
2-مقاله “نقش آموزش درتوسعه جهانگردي” خبرگزاري جمهوري اسلامي تهران مرداد 1380
3-مقاله” نقش آموزش در توسعه هتلداري”- چاپ شده در هفته نامه جامع زمستان 1382
4-مقاله “اشتغال زنان “در رشته هتلداري چاپ شده در مجله زنان بهار 1383
5-مقاله منتخب در سومين همايش کاربردي صنعت توريسم  ” آموزش و اشتغال در جهانگردي”- مهر 1383مشهد مقدس
6-ارائه مقاله مشترک  در همایش انجمن آموزش عالی ایران، دانشگاه مازندران و مرکز آموزش علمی-کاربردی میزبان بابلسر تحت عنوان :تأثیر متقابل آموزش عالی و گردشگری پایدار بر توسعه هتل های سبز (مطالعه موردی: کارشناسان صنعت گردشگری و هتلداری)-آبان 95
6-ترجمه کتاب آشپزي مدرن :کتابخانه مرکز آموزش گردشگران بنياد 1377
7-ويراستار تخصصي فرهنگ لغات هتلداري و جهانگردي پوپه انتشارات سارگل1382
8-ويراستارعلمي (فرانت آفيس) کتاب امور پذيره 1388
9-نگارش مقدمه کتاب آشپزي تاليف شاهي آذر
10-تالیف کتاب شناخت خدمات گردشگری انتشارات مهکامه 1395
11-ارائه مقاله با عنوان مطالعه تجربه جهانی  موزه های جنگ و گردشگری  در همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری  اسفند1395
ب)ايجاد و توسعه رشته هاي مهارتی – دانشگاهي :
1-تدوين عناوين دروس رشته هتلداري جهت ايجاد رشته در مقطع کارداني سال 1376
2-تدوين برنامه هاي درسي کارداني ناپيوسته به شيوه پودماني در رشته هتلداري و جهانگردي در کميته علمي تخصصي دانشگاه جامع علمي کاربردي1381
3-تدوين برنامه هاي درسي رشته کارشناسي مديريت هتلداري از سال 1380 تا 1386همراه با اخذ مجوز اجراي دوره هاي کارشناسي رشته هتلداري و جهانگردي
4-بازنگري دوره هاي کارداني ناپيوسته ترمي از سال 1382 تا 1392 در سه مرحله و کارشناسي مديريت هتلداري و گردشگري از سال 1390 تاکنون در يک مرحله
5-تدوين طرح اوليه  برنامه درسي رشته آشپزي 1388
6-طراحي و تدوين 8 برنامه درسي در دو مقطع کارداني و کارشناسي حرفه اي رشته هاي هتلداري ,گردشگري,آشپزي ايراني و ملل و تشريفات (دانشگاه علمي کاربردي)
7-طراحي و تدوين 15 برنامه درسي در دو مقطع کارداني ,کارشناسي رشته هاي هتلداري در قالب تک پودمانهای بین سطوح و تکمیلی (دانشگاه جامع  علمي کاربردي)از1391تا 1392
8- طراحي و تدوين 3 برنامه درسي در مقطع کارشناسي  ارشد  با گرایش در رشته هاي هتلداري در قالب تک پودمانهای (دانشگاه جامع علمی کاربردی)1392تا1393MBA بین سطوح و تکمیلی
 
 
 
ج)فعاليتهاي پژوهشي در صنعت :
1-بررسي ,نظارت و همکاري در بازنگري برنامه هاي درسي  و تهيه استاندارد مشاغل سازمان آموزش فني و حرفه اي کشوردر رشته هتلداري و گردشگري از سال 1386 تا 1390
2- کسب امتیاز مشارکت در  تدوین استاندارد ملی بشماره (17215) از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
3-طراحی و تدوین 6دوره آموزشی در حوزه مهارتهای طبخ و پذیرایی در بیماستانها به سفارش دفتر معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی تهران
*تشويقها و نشانها:
-دريافت لوح تقدير مدرس برتر حوزه گردشگري  از اداره کل ميراث فرهنگي ,صنايع دستي و گردشگري استان تهران در همايش گردشگري  مهر1392
دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه 1378موسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد 
-دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه 1382موسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد
-مدرس نمونه 1395در مرکز آموزش علمی-کاربردی  شرکت آموزش سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیاننام و نام خانودادگي:سوزان کلهري

داراي کدمدرسي از دانشگاه جامع علمی کاربردی  بشماره : 000077
*سوابق تحصيلي:
کارشناس ارشد:مديريت بين المللي هتلداري از دانشگاه استراتکلايد اسکاتلند
کارشناسي مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 
 
سوابق آموزشي/تدريس:
الف)مراکز دانشگاهي:
1-مرکز آموزش علمي  کاربردي گردشگران بنياد: از سال   -تا کنون1379
2-مرکز آموزش علمي کاربردي واحد37:از سال 1384 تا 1388
3- مرکز آموزش علمي کاربردي واحد33:از سال 1382تا 1385
4- مرکز آموزش علمي کاربردي واحدکيش:از سال 1381تا 1382
5-مرکز آموزش علمي کاربردي واحدکلاردشت: سال 1383
6-مرکز آموزش علمي کاربردي ميراث ايرانيان :سال 1388
7-دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات:از سال 1382تا 1391
8-تدريس در پروژ ه همکاري با دانشگاه استراتگلايد 1383-1384
9- تدريس در پروژه همکاري با دانشگاه متروپليتن 1387-1388
10-تدريس در پروژه همکاري با دانشگاه علامه طباطبايي-1386-1388
ب)مراکز وموسسات آموزشهاي آزاد:
1- موسسه آواي جلب سياحان :از سال 1382تا تا کنون
2- موسسه پيشرو پژوهان :از سال 1381تا 1383
3-موسسه آموزش ماربين:1384
ج)شرکتهاي گروه هتلها:
1-شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي از سال 1381تا 1385
2-شرکت گروه هتلهاي پارس:ازسال1384تا1386 (آموزش در کليه هتلهاي زنجيره پارس)
3- موسسه آموزش هتلداري و جهانگردي ايفاچي کار:از سال 1379تا 1381
4-شرکت آموزش گردشگران بنيادتحت پوشش سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي:ازسال 1375تاکنون
5-سازمان فرهنگي سياحتي کوثر وابسته به  بنياد شهيد و ايثارگران ازسال1386 تا  تاکنون (آموزش در کليه هتلهاي زنجيره کوثر)
*سوابق خدمتي مرتبط با تخصص: 
1-سرپرستي خانه داري هتل اوين 1377-1378
2-جانشين مدير اقامتي هتل اوين1378-1379
3-کارشناس مسئول گروه هتلداري شرکت آموزش مطالعات و مشاوره سياحتي بنياد 1375-1377
4-مدير گروه علمي هتلداري مرکز آموزش علمي کاربردي گردشگران بنياد 1380تاکنون
5-مشاور آموزشي  شرکت هتلهاي پارس از سال 1383تا 1384
6-عضو کميته علمي تخصصي هتلداري و جهانگردي دانشگاه علمي کاربردي ازسال 1383 تاکنون
7-دبير انجمن علمي دانشجويي مرکز آموزش گردشگران بنياد 1385
8-مدير گروه علمي هتلداري مرکز آموزش علمي کاربردي واحد33تهران1385
9-مدير گروه علمي هتلداري مرکزآموزش علمي-کاربردي واحد 37از سال 1384تا1387
10-عضو هيئت مشاوران هتل سيمرغ جهت اخذ گواهي ايزو9002
11-عضو گروه داوران علمي تخصصي انتخاب دانشجوي نمونه وکارآفرين نمونه  دانشگاه علمي کاربردي1385
12-عضو کميته تخصصي تدوين کتب درسي خدمات جهانگردي و هتلداري دانشگاه جامع علمي کاربردي1387تا1389
13-عضو کميته داوران کتاب دانشگاه جامع علمي -کاربردي 1387تا1389
14- مدرس و مشاور آموزشی افتخاری   گروه تاپ تورز در مرکز آموزش  آواکیش  از سال 1393تاکنون
15-مدرس و مشاور آموزشی موسسه و مرکز آموزش علمی کاربردی فرا گردش گستر (میزبان) از سال 1965تاکنون
 
*ارائه خدمات برتر مرتبط با صنعت:
1-عضو تيم بازسازي و راه اندازي هتل اوين 1376
2-برگزاري اجلاس سران کشورهاي اسلامي (هتل اوين )1977
3-برگزاري نخستين جشنواره بررگ دانشجويي شيريني و دسر (هتل اوين )خرداد 1383
4-برگزاري نخستين نمايشگاه دانشجويي کارآفريني در صنعت هتلداري و جهانگردي شهريور1385
5- بازنگری  دوره های آموزش مهارتی  با عضو یت درکميته تدوين برنامه درسي و استاندارد مهارت و آموزشي  دفتر پژوهش  و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور1385تا 1390
سوابق پژوهشي:
الف-مقالات و انتشارات:
1-مقاله” جهانگردي راهي مطمئن براي گفتگوي تمدنها”:ارائه شده در سمينار جهانگردي موسيقي و گفتگوي تمدنها :اصفهان هتل عباسي شهريور 1381
2-مقاله “نقش آموزش درتوسعه جهانگردي” خبرگزاري جمهوري اسلامي تهران مرداد 1380
3-مقاله” نقش آموزش در توسعه هتلداري”- چاپ شده در هفته نامه جامع زمستان 1382
4-مقاله “اشتغال زنان “در رشته هتلداري چاپ شده در مجله زنان بهار 1383
5-مقاله منتخب در سومين همايش کاربردي صنعت توريسم  ” آموزش و اشتغال در جهانگردي”- مهر 1383مشهد مقدس
6-ارائه مقاله مشترک  در همایش انجمن آموزش عالی ایران، دانشگاه مازندران و مرکز آموزش علمی-کاربردی میزبان بابلسر تحت عنوان :تأثیر متقابل آموزش عالی و گردشگری پایدار بر توسعه هتل های سبز (مطالعه موردی: کارشناسان صنعت گردشگری و هتلداری)-آبان 95
6-ترجمه کتاب آشپزي مدرن :کتابخانه مرکز آموزش گردشگران بنياد 1377
7-ويراستار تخصصي فرهنگ لغات هتلداري و جهانگردي پوپه انتشارات سارگل1382
8-ويراستارعلمي (فرانت آفيس) کتاب امور پذيره 1388
9-نگارش مقدمه کتاب آشپزي تاليف شاهي آذر
10-تالیف کتاب شناخت خدمات گردشگری انتشارات مهکامه 1395
11-ارائه مقاله با عنوان مطالعه تجربه جهانی  موزه های جنگ و گردشگری  در همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری  اسفند1395
ب)ايجاد و توسعه رشته هاي مهارتی – دانشگاهي :
1-تدوين عناوين دروس رشته هتلداري جهت ايجاد رشته در مقطع کارداني سال 1376
2-تدوين برنامه هاي درسي کارداني ناپيوسته به شيوه پودماني در رشته هتلداري و جهانگردي در کميته علمي تخصصي دانشگاه جامع علمي کاربردي1381
3-تدوين برنامه هاي درسي رشته کارشناسي مديريت هتلداري از سال 1380 تا 1386همراه با اخذ مجوز اجراي دوره هاي کارشناسي رشته هتلداري و جهانگردي
4-بازنگري دوره هاي کارداني ناپيوسته ترمي از سال 1382 تا 1392 در سه مرحله و کارشناسي مديريت هتلداري و گردشگري از سال 1390 تاکنون در يک مرحله
5-تدوين طرح اوليه  برنامه درسي رشته آشپزي 1388
6-طراحي و تدوين 8 برنامه درسي در دو مقطع کارداني و کارشناسي حرفه اي رشته هاي هتلداري ,گردشگري,آشپزي ايراني و ملل و تشريفات (دانشگاه علمي کاربردي)
7-طراحي و تدوين 15 برنامه درسي در دو مقطع کارداني ,کارشناسي رشته هاي هتلداري در قالب تک پودمانهای بین سطوح و تکمیلی (دانشگاه جامع  علمي کاربردي)از1391تا 1392
8- طراحي و تدوين 3 برنامه درسي در مقطع کارشناسي  ارشد  با گرایش در رشته هاي هتلداري در قالب تک پودمانهای (دانشگاه جامع علمی کاربردی)1392تا1393MBA بین سطوح و تکمیلی
 
 
 
ج)فعاليتهاي پژوهشي در صنعت :
1-بررسي ,نظارت و همکاري در بازنگري برنامه هاي درسي  و تهيه استاندارد مشاغل سازمان آموزش فني و حرفه اي کشوردر رشته هتلداري و گردشگري از سال 1386 تا 1390
2- کسب امتیاز مشارکت در  تدوین استاندارد ملی بشماره (17215) از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
3-طراحی و تدوین 6دوره آموزشی در حوزه مهارتهای طبخ و پذیرایی در بیماستانها به سفارش دفتر معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی تهران
*تشويقها و نشانها:
-دريافت لوح تقدير مدرس برتر حوزه گردشگري  از اداره کل ميراث فرهنگي ,صنايع دستي و گردشگري استان تهران در همايش گردشگري  مهر1392
دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه 1378موسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد 
-دریافت لوح تقدیر کارمند نمونه 1382موسسه آموزش مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد
-مدرس نمونه 1395در مرکز آموزش علمی-کاربردی  شرکت آموزش سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان