مراحل شرکت در استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای:


حقوق قبل از کارآموزی و مهارت آموزی:

 

 1. تکریم شدن متقاضی یادگیری
 2. دریافت مشاوره برای انتخاب دوره آموزشی و آگاه شدن از چشم انداز شغلی آتیه مرتبط با مهارت های کسـب شده و توجیه در خصوص ماده 50 و تبصره های آن
 3. مطلع شدن از محتوای دوره ها.
 4. دسترسی بـه برنامه اجرای دوره های یادگیری ( نوبت اجرا- طول دوره- تاریخ شروع و پایان دوره و) ...
 5. اطلاع از نحوه ثبت نام و تشریفات پذیرش کارآموز و مهارت آموز (مدارک- زمان مراجعه- آزمون یـا مصاحبه ورودی- قرارداد کارآموزی و مهـارت آموزی- میزان شهریه مصوب دوره ها و) ...
 6. دریافت یک نسخه کامل از قرارداد کارآموزی یا مهارت آموزی که در آن کلیه تکالیف و حقوق طرفین مشخص و به امضاء رسیده باشد.
 7. آگاه شدن از نحوه ارسال انتقاد یا پیشنهاد برای موســس، کانون انجمن های صنفی و سازمان
 8. ثبت نظرات کارآموز و مهارت آموز در مورد کیفیت خدمات راهنمایی، مشاوره و پذیرش، در پورتال جامع سازمان

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

حقوق حین کارآموزی و مهارت آموزی:

 

 1. اطلاع از ضوابط و مقررات اداری، آموزشی و انضباطی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
 2. آگاه شـدن از امکانات رفاهی، فرهنگی و کمک آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و چگونگی بهره مندی از آنهــا
 3. اطلاع از سرفصل هایی کـه در دوره یادگیری فراخواهد گرفت همراه با مدت آموزش تئوری و عملی هر یک از بخش ها
 4. مطلع شدن از ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت فردی و کارگاهی از طریق مربی و استفاده از لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی
 5. برخورداری از ایمنی محیط و تجهیزات به منظور حفظ سلامت جسمی و روانی کارآموز و مهارت آموز
 6. دراختیار داشتن تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی کافی برای انجام تمرین های آموزش عملی در کارگاه ها
 7. بهره مندی از مربی ماهر برای فراگیری مهارت
 8. مصون بودن از ارجاع کارشخصي به کارآموزان و مهارت آموزان توسط کارکنان آموزشگاه
 9. ثبت نظرات کارآموز و مهارت آموز در مورد کیفیت اجرای دوره یادگیری، در پورتال جامع سازمان

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

حقوق بعد از کارآموزی و مهارت آموزی:

 1. مطلع شدن از ضوابط و مقررات تعیین صالحیت حرفه ای
 2. اطلاع از ارزش و اعتبار مدارک مهارتی صادر شده برای کارآموزان موفق و گواهی شرکت در دوره برای مهارت آموزان
 3. اطلاع از هزینه های شرکت در سنجش صالحیت حرفه ای
 4. اطلاع از روش اعتراض به نتایج سنجش صالحیت حرفه ای، نحوه اجرا، محتوای پروژه ها و ... و مدت زمان رسیدگی به اعتراضات
 5. حق برخورداری از ارزشیابی عادالانه صلاحیت حرفه ای و اعتراض به نتیجه

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

ماده 50 :تکالیف و وظایف کارآموزان و مهارت آموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد:

 1. رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در آئين نامه و ماده 50
 2. رعایت موازين اسلامي و اخلاقي و حسن رفتار و اخلاق و همكاري با یکدیگر و کارکنان آموزشگاه
 3. شرکت به موقع و مستمر مطابق برنامه تعيين شده بر اساس قرارداد، در فرایند یادگیری
 4. استفاده از لباس کار مناسب ، مشارکت در نظافت محدوده كارگاه، چیدمان منظم ابزارآالت، حفظ و مراقبت از وسايل شخصی و آموزشگاهی در دوره های غیر مجازی و نیز اعلام هرگونه تغییر در نشان و شماره تماس به آموزشگاه
 5. پرداخت شهریه دوره آموزشی، هزینه های مربوط به ثبت نام و حق تشریفات آزمون برابر تعرفه های سازمان
 6. انجام ثبت نام و انتخاب دوره توسط خود کارآموز و ولی مهارت آموز و پذیرش مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت نـام و درج اطلاعات غیرقابل ویرایش
 7. تحقیق قبل از ثبت نام درخصوص تناسب و قابلیت گواهی یا گواهینامه های صادره منتج از دوره، با اهداف فردی (ترویج فرهنگ مهارت آموزی، ادامه تحصیل، ترفیع شغلی و...( وآگاهی از اینکه آموزشگاه پس از ارائه مشــاوره، هیچ مسئولیتی درقبال انتخاب دوره کارآموز و مهارت آموز بر عهده ندارد.
 8. پرهیز از اعمالی همچون ایجاد اختال و نفوذ غیرمجاز(هک) در شبکه و رایانه های متصل به آن، تولید و انتشار بدافزارها، جعل و دستکاری اطلاعات، مزاحمت های رایانه ای، دریافت غیرمجاز اطلاعات از سیستم یا شبکه رایانه ای، تکثیر غیر مجاز یک برنامه رایانه ای حمایت شده و نیز جاسوسی و تفتیش به وسیله ابزارهای مربوط بـه افشا و انتقال یا استفاده از اسرار تجاری و بازرگانی به ویژه در دوره های یادگیری مجازی
 تبصره1 : چنانچه كارآموز و مهارت آموز به تجهيزات و وسايل آموزشی و كمك آموزشي و ساختمان و تاسیسات آموزشگاه يا اموال ساير كارآموزان، عمدا یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی خسارتي وارد نماید، مکلف است خسارت وارده را جبران
نمايد.
 تبصــره2 : در صورت غيبت كارآموز و مهارت آموز ،آموزشگاه تکلیفی براي جبران مهارت عقب افتاده وی و یا استرداد تمامی یـا بخشی از شهریه نخواهد داشت.
تبصــره3 : مرجع رسیدگی به اعتراض کارآموز و مهارت آموز به ترتیب موسس، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان و نهایتا هیات نظارت استان است.
تبصـره4 : تایید اخراج کارآموز و مهارت آموز دارای تخلفات انضباطی، منوط به وجود حداقل دوبار اخطار کتبی با فاصله حداقل 10 روز و ارائه مستندات مطابق نمون برگ شماره »5 »و تایید نهایی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خواهد بود. در چنین مواردی آموزشگاه مکلف است مابقی شهریه دریافت شده مطابق قرارداد کارآموزی و مهارت آموزی را به تناسب مدت باقی مانده از دوره مسترد نماید.
تبصـره5 : در صورت انصراف کارآموز و مهارت آموز از شرکت در دوره یادگیری از زمان ثبت نام تا حداکثر پایان 5 %از کل طول مدت دوره، استرداد 80 % شـهریه )براساس قرارداد کارآموزی و مهارت آموزی( امکانپذیر است و در صورت انصراف پس از گذشت مدت ذکر شده، هیچ مبلغی به کارآموز و مهارت آموز مسترد نخواهد گردید.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

اعتبار مدرک سازمان فنی و حرفه ای کشور:

 

آموزش های فنی و حرفه ای

 

آموزش های فنی وحرفه ای ارائه محتواهای عملی و تئوری آکوزشی است که میتواند فرد را برای احراز شغل ٬حرفه ٬ کسب و کارهای مختلف آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. آموزش های فنی و حرفه ای کسب مهارت ها را در راستای تکنولوژی وعلوم وابسته به همراه دانش های خاص مربوط به شغل در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قرار می دهد .
سازمان فنی وحرفه ای کشور درساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران جایگاه  ویژه ای دارد . این سازمان با عضویت رسمی در سازمان جهانی آموزش های مهارتی (TVTO)  ونیز  سازمان جهانی کار (LIO) ٬ آموزش های مهارتی خود را جایگاه ویژه ای در سطح بین المللی قرارداده است . کد دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ٬ تحت نظر سازمان جهانی کار تعریف شده است و مدارک صادره از سوی این سازمان اعتبار بین المللی دارد .

در صورتی که تمایل به داشتن مدرک مهارتی با ارزش ترجمه دارید ، فقط و فقط باید مدرک فنی حرفه ای را دریافت نمایید چرا که اعتبار بین المللی دارد.

اهداف آموزش فنی و حرفه ای:

 • ایجاد زمینه اشتغال مولد
 • اشاعه فرهنک کار در جامعه
 • نوسازی فنون تولید ملی
 • افزایش بهره وری کار
 • ایجاد توانمندی های لازم برای استفاده از فناوری پیشرفه
 • کمک به اهداف اقتصاد مقاومتی

 

جایگاه ارزشی مدارک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

 1. مهارت آموز جهت دریافت این مدرک طبق ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمونهای هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای که تاریخ آنها در طول سال از قبل تعیین شده است شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود. 
 2. این گواهینامه ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قابل استعلام می باشند. آدرس سایت استعلام http://azmoon.portaltvto.com می باشد.
 3. گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲ صرفاً به‌ صورت الکترونیکی می باشد.
 4. این مدارک به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند. همچنین قابل ترجمه رسمی می باشند.
 5. این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۶ کشور دنیا معتبر می باشد.
 6. به علت وجود ضوابط رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وجود آزمون تئوری و عملی، صدور مدارک حدود چند ماه زمان می برد.
 7. وجود کد ملی آموزش شغل بر روی این مدارک الزامی است و کد مذکور با کد طرح درس مذکور در سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرسhttp://research.irantvto.ir همخوانی دارد.

8. با داشتن این مدارک می توان برای دریافت تسهیلات از بانکها اقدام نمود.

 

مزایای در اختیار داشتن مدرک رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

 •  سهولت در مهاجرت و اخذ ویزای کاری
 • افرادی که قصد مهاجرت دارند، برای دریافت ویزای کاری می توانند مدرک فنی و حرفه ای خود را ترجمه کرده و به مراکز مربوطه ارائه دهند.
 •  

اعتبار بین المللی مدرک فنی و حرفه ای در خارج از کشور:

ارزش و اعتبار مدرک فنی و حرفه ای بسیار بالا است؛ این مدرک یک مدرک بین المللی بوده و در تمامی کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار ILO  هستند، معتبر است.

افراد با در دست داشتن این مدرک می توانند در کشورهای عضو سازمان جهانی کار مشغول به کار شوند؛ همچنین این مدرک قابل ترجمه بوده و افراد می توانند برای مهاجرت این مدرک را ترجمه کنند.

علاوه بر اعتبار بالای مدرک فنی و حرفه ای در بسیاری از کشورهای جهان، در برخی از رشته ها برای اشتغال در خارج از کشور افرادی که دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند، راحت تر از افرادی که مدارک دانشگاهی دارند می توانند مشغول به کار شوند؛ البته برای اشتغال در خارج از کشور، مهارت و

سابقه کار مرتبط نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

امکان ادامه تحصیل برای دیپلم ردی هاو دریافت دیپلم متوسطه:

دیپلم ردی ها با در دست داشتن مدرک فنی و حرفه ای، می توانند دیپلم رسمی فنی آموزش و پرورش را دریافت کنند.

 

استفاده از وام و تسهیلات بانکی:

دولت به کار جویان، تسهیلات و وام هایی می دهد تا برای شروع کار آفرینی سرمایه ای داشته باشند. یکی از مراکز دولتی که به افراد وام می دهد، سازمان فنی و حرفه ای است. این سازمان از صندوق توسعه ملی به کار جویانی که مدرک فنی و حرفه ای دارند، وام اعطا خواهد کرد.

 

جذب سریع تر در بازار کار:

این مدرک قابل ارائه به موسسات و شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استخدام است.

 

دریافت کارت مربی گری و تدریس در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای:

افرادی که مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای را دارند، می توانند در آموزشگاه های آزاد تدریس کنند.

 

 امکان ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها:

مدرک رسمی فنی و حرفه ای معادل مدرک دانشگاهی در برخی از رشته ها بوده و افراد می توانند با استفاده از این مدرک ها ادامه تحصیل دهند.

 

دریافت وام برای مشاغل خانگی:

برخی از مردان و زنان خانه دار با استفاده از این مدرک می توانند کسب و کار خانگی داشته باشند.

 

کسب پروانه کسب در برخی از مشاغل:

برای دریافت پروانه کسب در برخی از مشاغل مانند صنایع قالی بافی، صنایع دستی و ساختمانی، داشتن مدرک رسمی فنی و حرفه ای الزامی است.

 

همانطور که اشاره شد، برای گرفتن این مدارک کافیست به آموزشگاه معتبر و دارای مجوز رسمی آواکیش مراجعه نموده تا از راهنمایی های مشاوران آموزشی ما بهره مند شوید.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------