سید حسین میررضی

سید حسین میررضی

نام و نام خانوادگی : سید حسین میررضی

تاریخ و محل تولد :۰۶/۰۱/۱۳۵۵  ساری

سوابق تحصیلی :

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه در دانشگاه تهران واحد بین المللی کیش

کارشناس ارشد مدیریت توریسم از  دانشگاه تهران واحد بین الملل  کیش

عنوان پایان نامه:

Tourist consumer behavior and destination positioning   Kish Island

 

سوابق کاری :

به مدت ۲ سال صرافی ظفر مدیر صرافی در فرودگاه بین المللی کیش بودم سال ۷۸ الی ۸۰

بخش فرانت آفیس هتل شایان از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴

بخش اداری(مدیر منابع انسانی  ) هتل شایگان از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۵

استاد دانشگاه علمی و کاربردی از سال ۱۳۹۶ تا کنون

گوینده خبر رادیو کیش

مربی موسسه فنی و حرفه ای زرین کیش  از سال ۱۳۹۳

تدریس دروس جهانگردی  در دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیش از سال ۱۳۹۳ تا کنون

مدرس موسسه آوا کیش

 

دوره های آموزشی :

راه اندازی بخش اداری هتلها و طبقه بندی مشاغل

آموزش دپارتمانهای مختلف هتل به کارکنان جدید الورود

چاپ مقالات مختلف در زمینه گردشگری در مجلات تخصصی گردشگری

تالیف کتاب – مقصد گردشگری و رفتار گردشگر انتشارات رازنهان چاپ ۱۳۹۳

 تالیف کتاب – روش تحقیق در صنعت گردشگری انتشارات راز نهان  چاپ ۱۳۹۴