علیرضا کیامهر

علیرضا کیامهر

نام و نام خانوادگی : علیرضا کیامهر تاریخ و محل تولد : 29 / 02 / 1356 – تهران کارشناس ارشد MBA

مدارک تحصیلی :
دیپلم علوم تجربی
کارشناسی مدیریت هتلداری
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
MBA کارشناسی ارشد


سوابق شغلی :
فعالیت حرفهای در صنعت هتلداری و گردشگری 5139 – 1378 ( 17 سال )
مدیر تشریفات و رستورانهای هتل فجر اهواز 1380
عضو کمیته خرید هتل پارس اهواز 1381
تجهیز و راهاندازی هتل 5 ستاره پارس کرمان گزینش، آموزش و استخدام نیروی انسانی 1381
مدیر داخلی هتل 5 ستاره پارس کرمان 1381
مدیر غذا و نوشابه هتل 5 ستاره پارس کرمان با حفظ سمت ) مدیریت داخلی ( 1381
مدیر آموزش گروه هتلهای پارس ) کرمان ، اهواز ، مشهد ، تبریز ، کیش ( 1383 – 1382
تجهیز و راهاندازی هتل 5 ستاره پارس مشهد و آموزش نیروی انسانی 1382
مدیر شب هتل 5 ستاره پارس مشهد 1385 – 1384
مدیر داخلی / مدیر غذا و نوشابه هتل 5 ستاره پارس مشهد با حفظ سمت ) مدیریت شب ( 1385 – 1384مدیر رستوران پدیده ) مجموعه توریستی پدیده شاندیز ( و مشاور مالک و مدیر عامل از سال 1385 لغایت تاکنون .
مدیر پروژه و مشاور مدیر عامل شرکت نمایشگاهی کاویان گستر توس 1386
سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت تشریفات مسیر ابریشم 1387
راهاندازی – تجهیز و افتتاح رستوران پدیده شاندیز تهران ، گزینش ، آموزش و استخدام 1389
راهاندازی – تجهیز و افتتاح رستوران پدیده شاندیز کیش ، گزینش ، آموزش و استخدام 1389

مدیر تشریفات و آموزش شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز 90 – 89 – 1388
مدیر فروش و بازاریابی شرکت مطالعات و سیاحتی گردشگری بنیاد 1390
مدیر پروژه طراحی و ساخت اولین مدرسه هتلداری استاندارد ایران و مدیریت واحد 1392 – تاکنون
مدیر پروژه بهره برداری هتل عظیم پدیده از 1392 – تاکنون

مهارتهای تخصصی و عمومی :
کاربرد رایانه ICDL ) مهارتهای هفتگانه ( .
تهیه و تدوین و ارائه طرح توجیهی در حوزه های مختلف گردشگری .
زبان انگلیسی در سطح مهارتهای شنیداری ، گفتاری و نوشتاری خوب
آلمانی دانش مقدماتی
عربی دانش مقدماتی
مدیریت فعالیتهای کار گروهی ( Team Work ) عالی 

دورههای آموزشی و گواهینامه :
اخذ گواهینامه دوره مدیریت هتلداری دانشگاه تیف استرالیا .
اخذ گواهینامه مدیریت هتلداری – دانشگاه QAL انگلستان
اخذ گواهینامه مدیریت غذا و نوشیدنی – دانشگاه QAL انگلستان .
اخذ گواهینامه مدیریت امور اقامتی – دانشگاه QAL انگلستان .
اخذ گواهینامه ISO9001-2008 از مؤسسه AGR سوئد به واسطه طراحی و ساخت مدرسه هتلداری پدیده .
اخذگواهینامه ISO 10004 -2012 AGR از مؤسسه AGR سوئد به واسطه طراحی و ساخت مدرسه هتلداری پدیده .
اخذ گواهینامه IWA2 ازمؤسسه AGR سوئد به واسطه سیستم آموزشی مدرسه هتلداری پدیده .
گواهینامه مدیریت عمومی واحدهای اقامتی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بنیاد .
گواهینامه مدیریت هتلداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران .
دوره یکساله ) 350 ساعت ( مدیریت هتلداری آموزشگاه عالی امین وزارت علوم تحقیقات وفناوری )