گالری تصاویر

نشست تخصصی بازاریابی گردشگری اسفند 1396
قوانین و مقررات هتلداری دی ماه 1396
فرانت آفیس دی ماه 1396
بلبوی
میزبانی و پذیرایی دی ماه 1396
آلبوم دوره صدور بلیط ( بند الف ) 1396
آلبوم برند برتر ملی در سال 1396
همایش آوا با حضور پروفسور جعفری
آلبوم دوره های هتلداری 1394
آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر 1395
آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر مهرماه 96
آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر مرداد96
آلبوم میزبانی و پذیرایی استاد کیامهر شهریور 96
آلبوم دوره مدیریت عمومی هتلداری 1396
آلبوم دوره تورلیدری بهمن 1394
آلبوم دوره کاست کنترل استاد ابراهیمی 1395
آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان مرداد96
آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان خرداد 96
آلبوم دوره فرانت آفیس استاد نادعلیان دی 95
آلبوم سمینار اندونزی در هتل داریوش
آلبوم دوره سوپروایزری با استاد کلهر
آلبوم بازدید از سایت لاک پشت ها 1395
آلبوم دوره خانه داری با استاد کلهر آذر 95
جشن فارق التحصیلان گردشگری تابستان 1395
آلبوم تور طلوع کیش 1395
آلبوم دوره مدیر فنی بند ب بهمن 1395
آلبوم دوره آموزشی بند الف 1395
آلبوم دوره آموزشی فینگر فود و سوشی
آلبوم آزمون جامع مرداد 1396
آلبوم آزمون جامع بهمن 1395
آلبوم تورلیدری مرداد 1395
آلبوم تور کیش گردی 1394
آلبوم تورلیدری مرداد 96
آلبوم مدیر فنی بند ب مرداد 96
آلبوم سمینار آشنایی با موسسه آوا کیش