13 شهریور 1400

مجوزآموزش فنی و حرفه ای در کیش صادر شد

17 مرداد 1400

برگزاری آزمون جامع دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)

بادرود خدمت همراهان عزیز موسسه آموزش هتلداری و گردشگری آوا کیش آزمون جامع مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در […]
پروفایل