آگوست 13, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی مدیر تورهای گردشگری

تعریف مدير تور فردی است كه توانايي برنامه ريزي تور داخلي و خارجي ، سازمان دهي و مديريت منابع انساني ، ايجاد روابط انساني ، ارتباطات []
آگوست 2, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی اتاق دار هتل

تعریف بخش خانه داری(housekeeping services) در هتل ها یکی از مهم ترین بخش ها به شمار می رود؛ مسئولیت نظافت و پاکیزگی هتل بر عهده این []
آگوست 2, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی متصدی البسه در هتل

تعریف متصدی البسه در هتل از گروه شغلی خدمات شاخه هتلداری می باشد . متصدی البسه در هتل از سازمان و تشكیالت هتل و بخش لباسشویی []
آگوست 1, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی برنامه ریز جشنها و تشریفات

تعریف میز آراي هتل شغلي از رشته هتلداري است كه داراي شایستگي هایي چون: استفاده از محیط مناسب میز آرایي در هتل، استفاده از وسایل مناسب []
آگوست 1, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی کاربر رایانه

تعریف كاربر رایانه شغلي است در حوزه فناوري اطلاعات . كه شامل شايستگي هاي بكـارگيري سيسـتم، سيسـتم عامـل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل []
آگوست 1, 2022

استاندارد بین المللی آموزشی برنامه ریز جشنها و تشریفات

تعریف برنامه ريز جشنها و تشريفات شخصي است كه توانايي برنامه ريزي و اجراي مراسم مختلف را در هتل ها و تالارها داشته باشد. در واقع []