آگوست 1, 2022

دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

تعریف : مجموعه های خدماتی مانند « هتل ها و مهمانپذیر»، «مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان»، «زایرسرا و خانه مسافر»، «اقامتگاه های بوم گردی و []
آگوست 1, 2022

دوره راهنمایان گردشگری

تعریف : راهنمای گردشگری یا راهنمای تور مسافرتی کسی است که دارای تسلط و اطلاعات کامل درباره میراث طبیعی و فرهنگی هر منطقه است و از []
آگوست 1, 2022

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

تعریف : مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)٬ فردی است که وزارت میراث فرهنگی ٬ گردشگری و صنایع دستی صلاحیتش را جهت تصدی این موقعیت []