استخدام در هتل های کیش و شرکتهای گردشگری
 
 

استخدام لاندری

استخدام آرایشگر

استخدام بل بوی

استخدام  حراست

استخدام امور قراردادها

استخدام  ماساژور

استخدام حسابداری

استخدام طراح

استخدام مسوول بازرگانی

استخدام انباردار

استخدام کنترل کیفیت

استخدام انفورماتیک

استخدام خانه دار

استخدام خیاطی

استخدام تاسیساتی

استخدام اداری

استخدام پذیرشگر

استخدام رزرواسیوی

استخدام مالی

استخدام بازرگانی

استخدام میزبان

استخدام آشپز

استخدام اوردر

استخدام کارمند خدمات

استخدام مجموعه آبی – اسپا

استخدام مسوول دفتر مدیریت