زبان انگلیسی تخصصی گردشگری

زبان انگلیسی تخصصی گردشگری وِیژه فراگیران مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ( بند ب ).

200,000 ریال

حراج!
توضیحات

زبان انگلیسی تخصصی گردشگری وِیژه فراگیران مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ( بند ب ).
زبان تخصصی انگلیسی یکی از دروس آزمون جامع گردشگری است. منبع امتحانی برای این درس کتاب زبان تخصصی راهنمای گردشگری از سری کتاب های انتشارات مهکامه می باشد. متقاضیانی که برای آزمون راهنمایان گردشگری، زبان انگلیسی را انتخاب نموده اند ملزم به گذراندن این درس در آزمون می باشند – محتوای این فایل مرتبط با فراگیران آزمون جامع گردشگری می باشد.
محتوای جزوه : (انگلیسی) ویژه آزمون جامع گردشگری

200,000 ریال