نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه‌ای: اتاقدار هتل.

همانطور که می دانید آزمونهای فنی حرفه‌ای به طور کلی در چهار خوشه دسته بندی می‌شوند. این خوشه‌ها عبارتند از از خوشه خدمات، خوشه صنعتی، خوشه کشاورزی، و خوشه فرهنگ و هنر.

120,000 ریال

توضیحات

نمونه سوالات آزمون های فنی حرفه ای : اتاق دار هتل
همانطور که می دانید آزمونهای فنی حرفه‌ای به طور کلی در چهار خوشه دسته بندی می‌شوند. این خوشه‌ها عبارتند از از خوشه خدمات، خوشه صنعتی، خوشه کشاورزی، و خوشه فرهنگ و هنر.
از انجایی که گروه هتلداری زیر مجموعه خوشه خدمات است. برای متقاضیان این گروه مهم است تا با نمونه سؤالات آزمون‌های دوره‌های قبل فنی حرفه‌ای و شیوه پاسخگویی به آنها آشنا شوند.
این بسته شامل 2 فایل مرتبط با نمونه سؤالات آزمون اتاق دار هتل که مشتمل بر 200 سؤال همراه با پاسخنامه جداگانه است.

120,000 ریال