نمایش 1–12 از 22 نتیجه

دوره آموزشی اتاقدار هتل

 1. توانايي اجراي مقررات و قوانين اداري
 2. توانايي درك اصطلاحات جاري در هتل و مقررات آنها
 3. توانايي دريافت كليدهاي طبقه از دفتر خانهداريتوانايي برداشتن جنسهاي مورد نياز اتاقها از انبار
 4. توانايي گزارش به مسئول مربوطه در مورد اتاقها جهت نظافت در سه حالت تخليه، ميهمان، خالي، وضعيت غيرعادي
 5. توانايي اقدام به نظافت اتاق
 6. توانايي كنترل كردن وسايل برقي داخل اتاق
 7. توانايي كنترل كردن نظافت مبلمان و كف اتاق، پرده و سيستم آب و فاضلاب
 8. توانايي نظافت قسمتهاي مختلف اتاق(تخت، حمام، توالت و دستشويي) گردگيري، تعويض زبالهدان، جمعآوري زباله هاي درشت، يخچال، تلويزيون، راديو تلفن و هدفون و چراغها و غيره
 9. توانايي نظافت كردن اتاقهاي خـارج از سـرويس (شـامل بنـايي تعميـرات بـرق، تعميـرات حمـام و دستشويي، تعميرات كف
 10. توانايي نظافت كردن اتاقهاي VIP

دوره آموزشی امدادگری تورهای گردشگری

 1. رعايت بهداشت و سلامت در تورهاي گردشگري
 2. چگونگي برخورد با موقعيت هاي اورژانسي و مصدومين در تورهاي گردشگري
 3. شيوه برخورد با انواع خفگي ها و عمليات احياء قلبي ريوي
 4. شيوه برخورد با انواع زخم ها و خونريزي ها و آسيب هاي اسكلتي در تورهاي گردشگري
 5. چگونگي برخورد با انواع سوختگي ها در تورهاي گردشگري
 6. نحوه برخورد با انواع مسمويت ها در تورهاي گردشگري
 7. كاربرد فوريت هاي پزشكي در تورهاي گردشگري

دوره آموزشی انبارداری

 1. طبقه بندی انبار
 2. تهیه و تامین موجودی و ورود کالا به انبار
 3. نگهداری کالا در انبار
 4. کنترل های کیفی و کمی موجودی ها
 5. خروج و صدور و کنترل کالا از انبار
 6. ورود و خروج موقت کالا
 7. انجام عملیات مربوط به جریان ورود و خروج کالا
 8. کنترل و ثبت ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت

 1. تجزيه وتحليل مفاهيم بهداشت رواني كاركنان و مربيان
 2. ابعاد بهداشت رواني و عوامل موثر ان در محل كار
 3. اهداف و اصول بهداشت رواني در محيط كار
 4. مقابله با فشار رواني در محيط كار
 5. بازرسي و كنترل ايمني و بهداشت محيط كار

دوره آموزشی برنامه ریزی جشن ها و تشریفات

 1. بكارگيري تعاريف و مفاهيم تشريفات
 2. برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي در تشريفات مجالس
 3. بكارگيري قوانين و مقررات در تاسيس دفاتر تشريفات و تالارهاي پذيرايي
 4. هزينه يابي و مديريت مالي در جشنها و مجالس
 5. برنامه ريزي و اجراي جشن ها و تشريفات

دوره آموزشی راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری

 1. برقراري ارتباط مطلوب با مخاطبان
 2. بكارگيري و استفاده از نقشه ها
 3. تبيين شرايط آب و هوا و وضعيت اقليمي مناطق مختلف كشور
 4. بررسي شبكه راههاي ارتباطي كشور
 5. شهرشناسي و بررسي حوزه محل ماموريت
 6. معرفي جاذبه هاي مهم گردشگري حوزه محل ماموريت

دوره آموزشی راهنمای زمین گردشگری

 1. تبیین كوير و بیابان هاي ايران
 2. معرفي پديده ها و جاذبه هاي زمین شناختی ايران
 3. استقرار و زنده ماندن در كوير
 4. اجراي تورهاي كوير و بیابان

دوره آموزشی راهنمای سلامت

 1. مفاهیم گردشگری
 2. وظایف راهنمایی گردشگری سلامت
 3. برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت در ایران و جهان
 4. سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری  سلامت در ایران و جهان
 5. کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت

دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی

 1. توانايي شناخت اكوسيستم
 2. توانايي شناخت مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست
 3. توانايي شناخت اكوتوريسم
 4. توانايي استقرار و زندگي در طبيعت
 5. توانايي شناخت حيات وحش
 6. توانايي تشخيص غارها، كوهها و زمين شناسي
 7. توانايي شناخت اقليم شناسي و هواشناسي
 8. توانايي شناخت گونه هاي گياهي ايران
 9. توانايي شناخت روحيات ملل
 10. توانايي شناخت اقوام و عشاير ايران
 11. توانايي شناخت فنون راهنمايي تور و نقش راهنما
 12. توانايي سخنوري و فن بيانتوانايي شناخت ورزش هاي مرتبط با طبيعت گردي
 13. توانايي عكاسي و فيلمبرداي در طبيعت
 14. توانايي شناخت مناطق حفاظت شده
 15. توانايي شناخت زبان تخصصي
 16. توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

دوره آموزشی راهنمای عمومی

 1. کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری
 2. بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران
 3. بررسی ویژگی های تاریخی ایران
 4. بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی
 5. بررسی روحیات ملل
 6. بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری
 7. بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری
 8. سخنوری و فن بیان
 9. الگوهای رفتاری بین المللی
 10. قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
 11. بررسی مذاهب گوناگون
 12. سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری

دوره آموزشی راهنمای فرهنگی

 1. تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی
 2. بررسی رابطه فرهنگ و مذهب
 3. بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم
 4. استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی
 5. کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی
 6. بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ
 7. بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی
 8. بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی
 9. بررسی رابطه فرهنگ و غذا های بومی محلی
 10. برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی

دوره آموزشی راهنمای گردشگری کودک

 1. آموزش گردشگری و اصطلاحات سفری برای دانش آموزان
 2. گردشگری و جایگاه آن در بین خانواده ها
 3. توریست ، مسافر و انواع سفر
 4. ارتباط با کودکان و گردشگری
 5. پتانسیل های جذاب گردشگری برای کودکان
 6. انواع جاذبه های گردشگری
 7. نحوه علاقمند کردن کودکان به سفر
 8. برقراری ارتباط کودکان با گردشگران
 9. معرفی جاذبه های جدید و نوع خاص جاذبه
 10. رعایت اصول گردشگری سالم
 11. سلامت روانی گردشگری برای کودکان
 12. حفظ و نگهداری محیط سفر