ژانویه 8, 2023

برگزاری آزمون جامع مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری (دی 1401)

آزمون جامع از سلسله آزمون های سراسری کشوریست که دو بار در سال از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور در محل های منتخب برگزار […]
ژانویه 5, 2023

نکات مهم آزمون جامع ۱۶ دی

با توجه به اعلام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ، آزمون جامع نیمه دوم سال 1401، در روز جمعه 16 دی سال 1401 برگزار خواهد شد […]