فوریه 23, 2023

برگزاری اولین دوره راهنمایان گردشگری

برگزاری اولین دوره راهنمایان گردشگری با ارائه کارت برنزی تورلیدری به صورت اختصاصی در جزیره کیش دوره راهنمای گردشگری (تور لیدری) با مشارکت جامعه دفاتر خدمات […]
ژانویه 5, 2023

نکات مهم آزمون جامع ۱۶ دی

با توجه به اعلام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ، آزمون جامع نیمه دوم سال 1401، در روز جمعه 16 دی سال 1401 برگزار خواهد شد […]